fbpx

Pre deti

Profesionálne tréningy herectva pre deti prebiehajú počas celého školského roka v intenzite 90 minút jedenkrát do týždňa. Tréningy prebiehajú naživo v Bratislave, v prípade zložitej pandemickej situácie online. Počas tréningov v malej skupine detí lektorka citlivo a individuálne pristupuje ku každému študentovi, rozvíja ich kreativitu a osobnosť komplexne. Počas našich hodín pracujeme nielen na technikách herectva, ale učíme sa aj javiskovú reč, pohyb, tvorivé písanie, základy réžie a dramaturgie, kritické myslenie a tiež dejiny divadla. Počas školského roka pracujeme na vybraných dramatických textoch, ktoré prezentujeme na záver roka v divadle. Pomáhame pripraviť na súťaže, castingy a prijímačky, aktívne sa zapájame do rôznych umeleckých projektov. Študentom poskytujeme množstvo študijných materiálov, rodičom odborné poradenstvo a feedback o talente a ďalšom rozvoji ich detí. Aktuálne máme otvorenú skupinu vo vekovom rozhraní 11 – 14 rokov. Nové triedy budeme otvárať od septembra 2022. Dovtedy vieme záujemcom poskytnúť možnosť individuálneho štúdia a konzultácii.

OBJEDNAŤ

Rezervujte si 20 minútovú online konzultáciu s lektorkou ZDARMA na:

nada@everydayactor.eu

E-book zdarma:
7 tipov ako lepšie vystupovať na verejnosti

V bezplatnom e-booku vám predstavíme ako sa stať majstrom javiskového prejavu a hereckej tvorby.
Zvyšok, samozrejme, preberieme na spoločných tréningoch.